Parafia pw. NARODZENIA NMP w Brudzowicach

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Jezus zachęca nas, aby się modlić i nie ustawać. Może nieraz nam się wydaje, że nasze modlitwy pozostają niewysłuchane. Tymczasem Jezus zapewnia nas, że kiedy będziemy się zwracać do Boga, Ojciec w niebie weźmie nas w obronę. Wytrwała modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Powierzajmy Bogu z ufnością nasze codzienne sprawy w czasie Mszy św.

 

2.  Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się Listu apostolskiego nt. misji „Maximum illud” (Największe to [zadanie]) papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

 

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

4. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Można zamawiać wypominki.

 

5. Renowacja ram stacji różańcowych. Proszę 15 osób o pomoc w ich oczyszczeniu papierem ściernym, by można było je omalować.

 

6. Wczoraj sprzątały kościół i kaplicę panie: Katarzyna Machura z córą Mają, Maria Machura, Regina Żak, Halina Pasamonik. Bóg zapłać również za ofiarę. Na najbliższą sobotę na godz. 8.00 zaproszone są panie: Marta Pasamonik, Dorota Rosa, Gizela Sroka, Marianna Bogusławska.

 

7. Polecamy lekturę prasy katolickiej. Niedziela, Źródło, Mały GN, GN. List od redakcji: Czcigodni Księża,
Od nr 43. z datą wydawniczą 27 października cena egzemplarzowa „Gościa Niedzielnego” zostanie podniesiona do 6 zł. To decyzja trudna, ale konieczna. Długo zwlekaliśmy z jej podjęciem, ale w sytuacji, gdy ceny usług rosną, a także ze względu na utrzymującą się spadkową tendencję sprzedaży, utrzymanie dotychczasowej ceny jest niemożliwe.
Proszę o poinformowanie parafian o podniesieniu ceny „Gościa Niedzielnego” od przyszłego wydania.  Drodzy Księża, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za ogromne zaangażowanie w rozprowadzanie oraz promocję „Gościa Niedzielnego” i prosimy o dalszą pomoc w docieraniu naszego pisma do czytelników. Z wyrazami szacunku oraz modlitwą w Waszych intencjach          Redakcja „Gościa Niedzielnego”

 

8. Przyjmujemy już na wypominki.

 

9. Bezpłatne komputerowe badanie wzroku – we czwartek w godz. 11.30 – 13.00 w remizie w Żelisławicach, Zapisy tel. 690 070 902 àplakatMSZA ŚW. ZBIOROWA                                                                      

piątek 25. 10. 2019, g. 17.55

czwartek 31. 10. 2019, g. 17.55

1. +Wandę Kocot

Od rodziny Uchnastów i Małotów.

Od Doroty i Tadeusza Ksepków.

Od Jadwigi Góra z rodziną.

Od Honoraty Czekaj.

3. +Henryka Czekaja

od Haliny i Jana Michniewskich

od Małgorzaty i Andrzeja Krawczyków z synem

od Andrzeja Kłóska z rodz.

od Justyny Gali z rodz.

4. +Barbarę Piekarczyk

od Heleny Popczyk

od Zofii Szmal z rodz.

od Krystyny Dyszy

od Janusza i Ewy Torbus z rodz.

5. +Wiesława Wacha

od Adama Małoty z rodz.

od Łukasza Małoty

od Jadwigi Góry z rodz.

od Kazimiery Stelmach

6. +Mariannę Madej

od Antoniny Madej

od Urszuli Merty z rodz.

od Danieli Janas z rodz.

od Henryki Dyduch z rodz.

7. +Helenę Kieras

od Zbigniewa Białasa

od rodz. Paligów i Szczepaników

od Adeli Czapli z rodz.

od Anny i Kazimierza Szymców

8. +Stanisława Korka

od Leokadii Wyszyńskiej z córką

od Katarzyny Łakomik z rodz.

od Agnieszki Kozy z rodz. z Krusina

od Koła Gosp. Wiejskich z Brudzowic

9. +Janinę Wylon

od Stanisławy Krawczyk z rodz.

od Ewy Achteli z rodz.

od Krystyny Rosół z rodz.

od Marioli Wcisło z rodz.

10. +Antoniego Srokę

od Marianny Kocot

od sąsiadów Machurów

od Stefanii Góry

od rodz. Smalów

11. +Marię Białas

od Ireny i Wiesława Lebiockich

od Ireny Łaszczycy

od Estery i Dariusza Łaszczyców z rodz.

od Marii Waloch

12. +Romana Knapika

od Elżbiety i Wacława Świebodów

od Arkadiusza Świebody z rodz.

od Sławomira Świebody z rodz.

od Radosława Kubika z rodz.

13. +Lucjana Kocota

od Stefanii Tomczyk z rodz.

od Jurka Grzanki z rodz.

od Michała Grzanki z rodz.

od kuzynki Gieni z rodz.

14. +Zbigniewa Kubicę

Od Henryki i Bronisława Czekaj z rodz.

Od Asi i Heńka Jurczyków z rodziną

Od Ewy i Stanisława Jasik z rodziną

Od Kazimiery Stelmach z rodziną

15. +Andrzeja Kurzaka

od cioci Elżbiety Legut

od kuzynki Angeliki Kostki z rodz.

od cioci Elżbiety Legut

od kuzynki Angeliki Kostki z rodz.

 

Copyright marek.lebiocki5@gmail.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0