Parafia pw. NARODZENIA NMP w Brudzowicach


DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  20 września 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

 

2. Dziękuję za modlitwę i pamięć w dniu mojego Patrona.

 

3. Wczoraj sprzątały kościół panie: Anna Nowacka, Bożena Kańtoch z córką Paulinką, Bożena Nowak. Dziękujemy również za ofiarkę. Na sobotę na godz. 8.00 zaproszone panie: Katarzyna Żabicka, Anna Surma, Agnieszka Urbańczyk.

 

4. Bóg zapłać za ofiarę na naszą ostatnią inwestycję: Bożena i Zbigniew Nowakowie, ul. Szkolna 32 - 240 zł.  Zostało  do spłaty 13. 370 zł

 

5. Z okazji święta Podwyższenia Krzyża uporządkowaliśmy teren przy krzyżu na Krzanowie (wjazd do Brudzowic) i podświetliliśmy go. Swój udział mają panowie: Janusz Szatan, elektryk Michał, Włodzimierz Jasik, Leszek Duda,  Ryszard Wylon, Józef Duda, Marek Lubaczewski. Bóg zapłać!

 

6. w tym tygodniu patronują nam:

pn - 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.

śr - 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

 

 

Msze św. pogrzebowe indywidualne w tym tygodniu

poniedz. (17.30) 1.+Mirosława Czaplę - Od Katarzyny Nowak z rodziną z Siewierza

2. +Barbarę Piekarczyk - od cioci Leokadii z rodz. z Gniechowic

 

wtorek (17.55)  +Marię Białas - od Anny i Jarosława Popczyków i Kazimiery Czapli

 

środa (17.30) 1. +Władysława Dudę - od brata Stanisława z żoną

2. +Bogusławę Matczak - od wnuka Konrada Szatana

 

czwartek (17.30) 1.+Janinę Janas - od swatów Kaimów z Krusina

  2. +Stanisława Czaplę - od siostry Zofii z rodz.

 

piątek (17.301.

1. +Jana Kijankę - od Marioli i Krzysztofa Łukasików

                            - od Iwony i Roberta Machurów z synem Marcelem

     2. +ZBIOROWA

 

sob. (17.30) koncelebra I.1.+Alinę w 3. r. śm., Wacława Tadeusza Czaplów, Zbigniewa Dziechciarza

2. +Lucjana Kocota – od wnuka Michała z rodz.

 

II. 1. +Eugeniusza Piotra Machurów, Martę Antoniego Machurów, Adama Tylkowskiego, Henryka Sierkę

2. +Janinę Wylon - od chrześniaka Oskara z żoną

MSZA ŚW. ZBIOROWA                                                                      

pt 25. 09. 2020, g. 17.55

pt 2. 10. 2020, g.  18.00

1. +Romana Knapika

od koleżanek Eli z liceum

od koleżanek i kolegów Natalii ze szkoły podst.

od koleżanki Danuty Baci z rodz.

od Jolanty i Andrzeja Bajanów

2. +Weronikę Srokę

od Barbary Bańskiej z rodziną

od Józefy Bańskiej

od Marty i Łukasza Musialik z rodziną

od Krzysztofa Machury

3. +Piotra Michalczyka

od Anny Bletek

od Zofii Łaszczyca z rodziną

od pracowników Lakierni "Megaterm" w Siewierzu

od Dariusza Łaszczycy z rodziną

4. +Eulalię Dyszy

od Tomka i Magdy z dziećmi

od rodziny Grzanków

od Jarosława Surmy z rodziną

od Hieronimy Torbus z rodziną

5. +Ryszarda Uchnasta

od Ewy i Zdzisława Cieślów z Pińczyc,

od Żanety i Karola Kwoka z dziećmi

od Mariusza Pidzika z rodziną,

od Wiesławy Stasiury z Pińczyc,

6. +Stanisława Korfla

od Marcina i Justyny Kocotów z dziećmi

od Cecylii Gruszki z rodziną

od Moniki i Darka Kocotów

od Barbary Machura z dziećmi

7. +Janinę Ćwiklińską

od Grażyny i Edwarda Dziechciarzów

od Stanisławy Konopki

od Krystyny i Jerzego Sroków z Dąbia

od Janusza i Danuty Gaików z dziećmi

8. +Eleonorę Myrtę

od Jarosława Szybisa z rodz.

od Marii Tomys z rodz.

od sąsiadów Jurczyków

od Elżbiety Wyszyńskiej z Siewierza

9.+Włodzimierza Tomczyka

od siostrzeńca Wojciecha Cieśli z rodz.

od rodz. Szczęsnych z Winowna

od kuzynki Reginy Brzyskiej

od Adriana Brzyskiego z rodz.

10.+Ewę Cesarz

od Elżbiety Tyrały z rodz.

od Moniki Jamer z rodz.

od Elżbiety Knapik

od Teresy i Mariana Bańków

 

 

 

 


 

Apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos

Wiadomości i obrazy pożaru obozu i koczowiska i dramatyczny los kilkunastu tysięcy uchodźców na wyspie Lesbos wywołują przerażenie i wzbudzają niezwykle dramatyczne apele o solidarność z ofiarami. Dotychczasowy głos wielu osób o uwolnienie uchodźców z obozu i przyjęcie w krajach europejskich nie spotkał się ani ze zrozumieniem ani tym bardziej z odpowiedzią godną człowieka i ucznia Chrystusa. Tragedia pożaru nie pozwala dalej pozostać biernym.

Zwlekanie z rozwiązaniem problemu pobytu uchodźców na wyspach greckich i włoskich, w przepełnionych miejscowościach południa Włoch i na Malcie potęguje narastający kryzys humanitarny i obciąża sumienia nie tylko polityków w naszym kraju i Europie.

W tegorocznym Orędziu na Dzień Migrantów i Uchodźców papież Franciszek przywołując obraz uciekającej do Egiptu Świętej Rodziny pomaga nam dostrzec obecność Jezusa w ludziach zmuszonych do ucieczki, aby ocalić siebie. „Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem (por. Mt 25, 31- 46).

Kierujemy apel do władz, służb państwowych, instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych o umożliwienie solidarnej odpowiedzi na wołanie ludzi o pomoc, zwłaszcza sierot i małoletnich z obozu Moria na wyspie Lesbos, które utraciły rodziców i swoich opiekunów w drodze do Europy. Idea korytarzy humanitarnych, na wzór udanych przedsięwzięć wspólnoty Sant’Egidio, jest najbardziej sprawdzonym, legalnym i bezpiecznym ratowaniem życia ludzi zagrożonych ich utratą. Nie można mieć zamkniętych oczu i uszu na krzyk wołających o ratunek. Do humanitarnej pomocy „na miejscu” tragedii wojen i wypędzenia musi w końcu dołączyć otwarta postawa przyjęcia uchodźców żebrzących o ratunek.

W porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwracamy się z prośbą do Księży/Kardynałów/Arcybiskupów/ Biskupów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez parafie zbiórki do puszek przed kościołami diecezji, po każdej Mszy Świętej, w niedzielę 27 września br., która obchodzona jest jako Dzień Migrantów i Uchodźców. Zebrane ofiary należy przesyłać na konto Caritas Polska  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384.

 

Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie i gest solidarności przez pomoc materialną i modlitwę.                                                            

                                                                            bp Krzysztof Zadarko

                                                                                                 Przewodniczący Rady KEP

                                                                                     ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

 


Copyright marek.lebiocki5@gmail.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0