Intencje mszalne

Niedziela                           25. 02. 2024 r.   2. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU

8.30 +Leokadię Łakomik, Jana Stanisława Słomów, Władysława Władysławę Tadeusza Urbańczyków,

11.00   Za Parafian  i  Dziękczynno-błagalna dla pewnej osoby -1/9;

                                  15.00 Gorzkie Żale

15.30  +Antoniego Kazimierę Marię Machurów, Katarzynę Stanisława Pawłowskich, Stanisława Bronisławę Machurów   

 Poniedziałek                    26. 02. 2024 r.   

16.30  +Zdzisława Bacię -  Od Mieczysławy Kocot i Romana Kocota z żoną

- Od Elżbiety Lubaczewskiej z rodziną

Wtorek                              27. 02. 2024 r.   [Spowiedź w Wojkowicach]

7.00 +Józefa Śliwę - od rodziny Szatanów: - od chrzestnej Heleny łakomej z rodziną

 Środa                                         28. 02. 2024 r.   

16.30 +Agatę Swobodę - od siostry Krystyny z mężem

+Grażynę Kabzińską - od kuzynki Janiny Dudy z rodziną

 

Czwartek                               29. 02. 2024 r.  [ Dom Kultury 16.30]

15.00  +Mariannę Władysława Kijanków, Hannę Kumor

+Annę Górę - Od Joanny Knafel z rodziną

  1. Piątek                                      1. 03. 2024 r.   17.00 DROGA KRZYŻOWA

16.30  +Ryszarda Sularza - od Jadwigi i Stanisława Sroków; od Stanisława Wyszyńskiego z rodziną

+ ZBIOROWA

       Sobota                               2. 03. 2024 r.   

16.30  +Henryka w 5 r. śm. Edwarda Marię Edwarda Mariana Czekajów, Henryka Szybisa

+Jana w 4. R. śm. Zdzisława Kijanków, Władysławę Stefana Stanisława Sroków, Stanisławę Jana Kijanków i zm. z rodziny

 Niedziela                          3. 03. 2024 r.   3. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU

8.30 +Mariannę w r. śm. i Lucjana Kocotów

11.00   Za Parafian  i  Dziękczynno-błagalna dla pewnej osoby -2/9; Roczek: Pola Fafińska      

                                  15.00 Gorzkie Żale

15.30  +Przemysława i Bronisława Górów

 

MSZA ŚW. ZBIOROWA piątek 1. 03. 2024, g. 17.00

+Władysława i Mariannę Dudów i wszystkich zmarłych ofiarodawców i budowniczych kościoła

 +Cecylię – Wandę Urbańczyk – od Grzegorza Jaworka z rodz. z Cynkowa

Od sąsiadów Aliny i Stanisława Kocotów z rodz.

+Józefa Dudę – od Jana i Krystyny Stolarskich z Cykowa

 od Bogusława Ewy i Kariny Kocotów

+Stanisława Łabusia – Od Bogusi i Piotra Zimnych z Winowna

Od Tomasza i Lidii Nowak z rodziną

+Agatę Swobodę – od Moniki Jamer z rodziną

 od Iwony i Roberta Machurów z rodziną

+ Antoniego i Barbarę Lebiockich – od Janusza Michalczyka z rodziną

 od Lidii Wyszyńskiej z rodziną

+Ryszarda Gruszkę – Od Sebastiana Szczęsnego z Rodziną

Od Wojciecha Szczęsnego z Rodziną

 +Czesławę Bednarz – Od Pauliny i Damiana Kowalczyków z rodziną

Od Doroty i Włodzimierza Kowalczyków z rodziną

 +Emilię Dyszy  Od Anny i Piotra Flaków z rodziną

Od Mirosławy Jurczyk

 +Ks. Stanisława Fabera +65 lat

 

Msze św. zamówione za:

Indywidualne za +Emilę Dyszy pg 25-02-2024

Od córki Doroty

Od córki Haliny z mężem

Od siostry Anny z rodziną

Od wnuczki Karoliny z mężem i dziećmi

Od wnuka Bartłomieja z żoną i dziećmi

Od wnuka Szymona z żoną i dziećmi

Od wnuka Tomasza z żoną i dziećmi

Od Bogusławy i Wiesława Wypiórów z synem

Od Dyrekcji i Pracowników Centrum Medycznego „Primus”

Od Henryki i Bronisława Czekaj

Od Danuty Wach

Od Janiny i Jana Kocotów z rodziną

Od Elżbiety Knapik z rodziną

Od Adeli Knapik

od Ireny i Mariana Sroków

Od Chrześniaka Tomasza Nowak z rodziną

Od Chrześniaka Bogusława Matyi z rodziną

Od Chrześniaka Ireneusza Okularczyka z rodziną

Od Agnieszki i Witolda Urbańczyków

Od Danuty i Antoniego Matyjów

Od kuzynki Alusi

Od Ani i Tomka Surmów

Od kuzyna Antoniego z żoną

Od Jadwigi i Henryka Wyszyńskich

Od Czesławy Stelmach

Od Elżbiety Stelmach

Od Danuty Gocyły i Ilony Chłondzyńskiej z rodziną

  1. od rodziny Kocotów, Lubaczewskich i Baciów

od Jolanty i Sławomira Wojdasów z mamą Zofią

od Marii i Mariana Witkowskich z rodziną

od Janiny Czapli z rodziną

  1. od rodziny Machurów i Nowaków ze Słowika

33. od rodz. Pasamoników i Krystyny Urbańczyk

+Emilię Dyszy pg 25-02-2024 Zbiorowe         

Od Anny i Piotra Flaków z rodziną

Od Mirosławy Jurczyk

Od Danuty Tworek z rodziną

Od Reginy Brzyskiej z rodziną

Od Włodzimierza Jasika

Od Danuty Merty z Żelisławic

Od Bożeny i Stanisława Gibałków

Od Pracowników apteki „Primus”

Od Edyty i Sławomira Czekaj z synami

Od Doroty i Krzysztofa Strzelców z synem

Od Henryki Szybis

Od Danuty i Stanisława Chaładów

od Pawła i Marzeny Chaładów

Od Jadwigi Gruszka z rodziną

Od Stanisławy Bochenek

Od rodziny Skupniów

Od rodziny Bańków

Od rodziny Szydłów

Od Marzeny i Łukasza Pryka z synami

Od Honoraty Pawełczyk

Od Grażyny i Kazika Czekajów z rodziną

Od Lucyny i Józefa Całków

Od Grzegorza i Barbary Frączek

Od rodziny Mantykiewiczów z Myszkowa

Od Agnieszki Churas z rodziną

Od Małgorzaty i Aleksandra Guzdków z rodziną

Od Eleonory Wypiór z rodziną

Od Wiesławy Tomali

Od Marii Machura z rodziną

30 Od Stefani Tomczyk z rodziną

Od Marianny Urbańczyk

Od Magdaleny i Adriana Okularczyków z rodziną

Od Marty i Damiana Dudów z rodziną

Od Danuty Noszczyk

Od Aliny i Janusza Okularczyk

Od Zofii Musialik

Od Jolanty i Andrzeja Bajanów

Od Ireny Urbańczyk

Od Lidii Kieras z rodziną

Od Koła Gospodyń z Brudzowic

Od Alfredy Peterek

Od Heleny Łakomej z synem

Od Danuty Nowak z Arturem

Od Marty Surmy z rodziną

Od Bożeny i Jarosława Kańtochów

Od Bożeny i Zbigniewa Nowaków

Od Krystyny i Witolda Gocyłów

Od Jolanty i Jacka Milewskich z mamą Heleną i dziećmi

Od Kazimiery Stelmach z rodziną

50 Od Jadwigi i Andrzeja Madejów z rodziną

Od rodziny Dulików

Od rodziny Czekajów z Pasternika

Od Józefy Smal z rodziną

Od Barbary i Jana Będkowskich

Od rodziny Gasiaków

Od Bożeny i Jacka Niedbałów z rodziną

Od Zdzisława Machury z rodziną

Od Anny Dudy z rodziną

Od Justyny i Marcina Matyjów z córką

od Wioletty i Dariusza Michalczyków z rodziną

od Kazimiery i Wiesława Koźlaków

od Haliny i Jana Bańków

od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Brudzowicach

od Stanisławy Konopki z rodziną

od Bożeny Nowak z rodziną

od Ireneusza i Haliny Surmów z rodziną

od Reginy Flak

od rodziny Grzanków

od Eugeniusza Nowaka z rodziną

od Bożeny i Marka Wróblów z rodziną

od Justyny i Krzysztofa Wylonów z córkami

od Marzeny i Marcina Czaplów z córkami

od Mariana Czapli

 strona 3

od Elżbiety Legut

od Marianny Czoik z rodziną

od Stanisławy Jędrusik

od Zofii i Mirosława Kulaków

od Heleny Pietroń z rodziną

 od Elżbiety i Bogusława Pasierbińskich z rodziną

od rodziny Szatanów

od Mariusza i Anety Myrtów z rodziną

od Zbigniewa Białasa

od Władysława Tomczyka

od rodziny Łatów

od Tomasza i Pauliny Wojdasów

od Moniki i Tomasza Dzierżanowskich

od Janiny i Henryka Bednarczyków

od Haliny i Mariana Nowaków z Żelisławic z rodziną

od Lucyny i Ryszarda lasów z rodziną

od Ireneusza Noszczyka z rodziną

od Grażyny i Eugeniusza Urbańczyków

od Jadwigi i Stanisława Sroków

Od Ireny i Roberta Sroków

od Mirosławy i Andrzeja Mruków

od Grażyny Nowak z rodziną

od Anny Nowackiej

od Marii Bańki z rodziną

od Barbary i Andrzeja Motylów z rodziną

od Leokadii Wyszyńskiej z rodziną

od Bożeny Michalskiej z rodziną

101 od Janusza Michalczyka z rodziną